GESCHIEDENIS WSV DE BRIGANDTROTTERS

Onze wandelclub startte in 1982 op initiatief van Roger Carpentier, samen met Willy Van De Putte, Etienne Debeuf, Gerard Impe, Danny Rommel en Simonne Deprez. Tot in het jaar 2000 bleef Simonne de voorzitster. Huidige voorzitter is Patrick De Croix.

De eerste wandeling ging door op 18 april 1982 met 90 wandelaars. Elke maand werd door de bestuursleden een parcours uitgestippeld dat dan in familiaal verband werd afgelegd.

CLUBLOKAAL

De wandelaars hadden geen lidkaart. Men betaalde 20 BEF bij de start. Er werd niet prestatiegericht gewandeld, maar in groep over 8 tot 12 km. Achteraf bleven heel wat wandelaars 'hangen' om na te kaarten. Jaarlijks was er een clubfeest in het toenmalig clublokaal De Wante. Een groepsreis (verrassingsreis) naar een verder gelegen wandelparcours bevorderde zeker de vriendschappelijke sfeer binnen de club.

VLAAMSE WANDEL EN JOGGING LIGA (VWJL)

Verandering kwam er na de komst van Fernand Decrop, zelf stichtend voorzitter van de Keignaerttrippers uit Oostende die aangesloten waren bij de VWJL (Vlaamse Wandel en Jogging Liga).
Hij kwam in 1988 met het voorstel om ook tot de VWJL toe te treden, maar dat viel niet in goede aarde. Men vreesde een beetje voor de vriendschappelijke sfeer in de eigen club. De aansluiting kwam er toch in 1990 en de Brigandtrotters kregen aansluitingsnummer 245. Het eerste jaar sloten 22 leden aan. Het jaar daarop waren dat er 105, in 1992 waren er dat al 131 en op vandaag iets meer dan 400.

De aangesloten clubs bij de VWJL, ondertussen is dit Aktivia geworden, organiseren bijna dagelijks ergens te lande een wandeling. Hier primeert niet de snelheid of de gewandelde afstand maar wel het aantal deelnemers per club. Wie deelneemt aan zo'n wandeling sprokkelt punten voor zijn club. In het jaarlijkse klassement dat hiervan gemaakt wordt scoren de Brigandtrotters steeds goed. Dit bewijst dat de club zeer veel actieve leden telt.

EIGEN WANDELINGEN

Er worden uiteraard ook door de Brigandtrotters met steeds stijgend succes wandelingen georganiseerd. Zo lokte de eerste avondwandeling in 1992 reeds 188 wandelaars. Dit is echter niet te vergelijken met de eerste promotocht door de Brigandtrotters, georganiseerd op 3 november 1990, met start en aankomst in Don Bosco in Ingelmunster. Niettegenstaande het gure weer kwamen daar 903 wandelaars op af uit alle windstreken. Er was keuze tussen 6, 12, 21 en 32 km.

In de loop der jaren werden door de Brigandtrotters verschillende wandelingen georganiseerd:
  • Vlaswijktocht begin september, t.g.v. de Vlaswijkfeesten. Bij het ter ziele gaan van de Vlaswijkfeesten werd beslist om ook te stoppen met de Vlaswijktocht: men ontving er immers ook nooit een groot aantal wandelaars.
  • Dreventocht: oorspronkelijk (in 1990) met startplaats in de tent van het RVT in de Weststraat t.g.v. de door hen georganiseerde Drevefeesten eind juni. Na verschillende wisselingen van startplaats en datum nu al enkele jaren de derde zaterdag van april.
  • Pekkerstocht: op de 4de zaterdag van april doorheen groot Izegem met telkens een verrassend bezoek een een bijzondere locatie.
  • Kriekentocht begin augustus, t.g.v. de Kriekefeesten met start in hun feesttent. In 2011 voor de twintigste keer met wandelafstanden 7, 13, 18 en 21 km. Deze tocht is vervangen door:
  • Krinkeltocht: in Oostrozebeke op de zaterdag voor de 1ste zondag van augustus.
  • Gavertocht: niettegenstaande voor de eerste keer georganiseerd in 2000 was deze tocht niet nieuw in Harelbeke. Oorspronkelijk was dit de Bloemenwijktocht, voor het eerst ingericht in 1992.
  • Nazomertocht: de midweektocht, elke tweede woensdag van september in Ingelmunster.
  • Brigandtrotterstocht (zondag na Allerzielen): de wisselbekertocht van de Brigands. Na steeds wisselende startplaatsen gebeurt dit in 2011 vanuit de nieuwe sporthal in Ingelmunster. De tocht van november 2006, die tevens provinciale wandeldag was, startte ook in de nieuwe sporthal in Ingelmunster en lokte niet minder dan 4.208 wandelaars.
  • Dit kon echter niet tippen aan het resultaat dat de club behaalde met de Nationale Wandeldag in 2005. We mochten toen 5.600 wandelaars begroeten! Een record dat je maar bereikt als wandelaars tevreden zijn over de vorige tochten.
De organisatie van de eigen tochten vergt heel wat inspanningen van het bestuur, maar zonder de enthousiaste hulp van tientallen medewerkers - leden zou de organisatie een onbegonnen zaak zijn. 

BUSREIZEN

Het vroegere jaarfeest is de algemene vergadering geworden begin december. In plaats van een verrassingsreis worden nu meerdere busreizen ingelegd naar wandelingen, georganiseerd door andere clubs aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen of andere wandelfederaties.